KominkiBudowa.PL - Zobacz jak zbudować kominek

Budujemy nowoczesny kominek gazowy

Każdy kominek składa się z wkładu grzewczego, którego wybór w obecnych czasach jest bardzo trudny ze względu na szeroką ofertę rynkową. Dostępne są wkłady kominkowe żeliwne, stalowo-żeliwne, stalowe. Producenci dali nam do wyboru wyłożenia wkładu szamo­tem lub wermikulitem, z wzorem lub gładkie, malowane lub w kolorze naturalnym. To, czym będziemy palić, też ma znaczenie. Drewno – to paliwo, które z zasady przyporządkowane jest do kominków, obecnie jednak paliwo takie jak węgiel brunatny, pellety czy gaz, jest ogólnie dostępnym rozwiązaniem w kominkach.

 

Ponadto ludzie ceniący sobie wygodę często wybierają kominki gazowe, do któ­rych nie trzeba dokładać drewna. Wkład sam pobiera sobie paliwo (gaz ziemny lub LPG), a jego zużycie regulujemy pilotem zdalnego sterowania, który za pomocą fal radiowych komunikuje się z naszym urzą­dzeniem, sterując wielkością płomieni.

Maksymalne zużycia paliwa dla paleni­ska o szerokości 1 m, to dla gazu ziemnego około 1 m3/h oraz 0,6 kg/h przy gazie LPG. Wkład taki osiąga moc wyjściową dla gazu ziemnego prawie 8 kW oraz 7,5 kW przy użyciu gazu LPG.

W standardowych ofertach kominki gazowe to urządzenia z przeszkleniem kwadratowym (do zabudów portalowych), ale przede wszystkim prostokąt­nym (głównie do zabudów nowocze­snych). Wkład może być przeszklony jednostronnie, z jedną lub dwiema bocznymi szybami, a także w wersji vis-a-vis. Zakres najpopularniejszych szerokości to 1 – 2 m. Natomiast możliwości techniczne są dużo większe, np. kilka metrów.

Kominek gazowy o szerokości 3 metrów.

Gazowe kominki, z racji tego, że muszą spełniać wygórowane wymogi bezpieczeństwa, są w szczególny spo­sób bezpiecznymi urządzeniami. Już na domowej instalacji gazowej, zgod­nie z przepisami, powinien znajdować się zawór odcinający. Hermetyczna komora spalania to najwyższy stopień bezpieczeństwa, a powietrze do spa­lania pobierane jest z zewnątrz. Przy jakichkolwiek problemach z drożnością przewodu powietrzno-spalinowego lub dopływu gazu, kominek gazowy jest automatycznie wyłączany. Przed przy­padkowym wypływem gazu, urządze­nie chronione jest w pełni przez termo-elektryczny iskrownik, a przed ewentu­alnym nadmiarem gazu chroni je rewizja ciśnieniowa.

Kominek gazowy łatwo można dopaso­wać do wystroju pomieszczenia, również poprzez wybór dekoracji wnętrza paleniska. Ściana tylna może być płaska, w kolo­rze czarnym, w postaci czarnych paneli metalowych, a także może być szamo­towa lub wermikulitowa. Palenisko wypeł­nia się polanami ceramicznymi, kamie­niami lub drobnym grysem.

Ważnymi aspektami kominka gazo­wego są prawidłowe podłączenie wkładu przez osobę uprawnioną oraz prawidłowe wykonanie zabudowy. Do tego celu naj­lepiej użyć bezpiecznych płyt izolacyjnych. Minimalna grubość płyty to 25 mm, ale w zależności od wielkości powierzchni zabudowy możemy użyć grubości 30, 40 lub 50 mm.

Płyty wysokotemperaturowe, wyko­rzystywane do budowy kominków mają doskonałe parametry izolacyjne. Pozwala to na wykorzysta­nie ich do zabudów kominkowych. Przykładowo zestaw do wykona­nia naszego kominka gazowego składa się z płyt izolacyjnych, kołków i wkrę­tów, impregnatu i kleju, masy szpachlowej oraz tynku i farby.

 

Ustawienie wkładu kominkowego

Ustawienie wkładu gazowego. Foto TAPIS.PL

Przed rozpoczęciem budowy kominka powinniśmy zdjąć wszystkie niezbędne wymiary do podłączenia przewodu spalinowo-powietrznego. W opisywanym przypadku wkład gazowy podłączamy na ścianie zewnętrznej budynku, z bezpośrednim poziomym wyrzutem spa­lin. Należy pamiętać, aby bezwzględnie pierwszy odcinek przewodu spalinowo-powietrznego nad wkładem gazo­wym był zamontowany pionowo, dopiero potem możemy zamontować kolano.

Osoba uprawniona do podłączeń urzą­dzeń gazowych powinna na tym etapie połączyć wkład z instalacją gazową i dokonać sprawdzenia prawidłowego działania wkładu gazowego. Jeżeli działa on spraw­nie – tak ustawiony, wraz z przewodem spalinowym, powinniśmy przymocować do ściany, za pomocą uchwytów dostar­czonych w komplecie z wkładem. Wówczas możemy przejść do następnego etapu – izolacji ściany tylnej.

 

Izolacja tylnej ścinki kominka gazowego

Rozpoczęcie zabudowy wkładu gazowego – izolacja tylnej ścianki. Foto TAPIS.PL

Kominki gazowe pracują w niższych temperaturach niż kominki na drewno, ale również należy dobrze wyizolo­wać komorę konwekcyjną – obudowę wkładu, aby uzyskać należyty efekt. Ściana tylna w naszym przypadku jest wyklejana płytą o grubości 30 mm. Jest to ściana zewnętrzna, więc 30 mm sta­nowi tak naprawdę minimalną grubość izolacji. Płyty przymocowane są do ściany kołkami sprężynującymi. Połączenia czołowe płyt należy wypełnić klejem, aby uniknąć występowania mostków cieplnych. Po wykonaniu izolacji ściany tylnej, następne etapy zabudowy wykonujemy tak jak przy kominkach na drewno. Dobre firmy instalacyjne stosują do swoich zabudów wewnętrzny stelaż wzmacniający stabilność całej konstrukcji (patrz zdjęcie z boku).

 

Skrzynka techniczna kominka gazowego. Foto TAPIS.PL

Montaż skrzynki technicznej

Naszym kominkiem gazowym steruje centralka, z którą łączymy się za pomocą pilota. Montujemy ją na dole po lewej lub prawej stronie, aby nie rzucała się w oczy, ale tak byśmy mieli do niej łatwy dostęp. Szczelina pomiędzy drzwiczkami a oścież­nicą skrzynki rewizyjnej pełni również funkcję kratki wlotowej zimnego powie­trza.

Tutaj należy nadmienić, że wkłady gazowe, dzięki niższej temperaturze działa­nia (temperatury w palenisku wkładu gazowego sięgają maksymalnie 350 – 450 °C), nie obciążają tak konstrukcji wkładu, jak wkłady na drewno. Dlatego do dostarcze­nia powietrza konwekcyjnego wystarczy szczelina, o której mowa wyżej.

 

Montaż otworów wylotowych dla ciepłego powietrza

Z kolei kratki wylotowe dla ciepłego powietrza konwekcyjnego powinny być zamontowane około 0,5 m od sufitu. Ich montaż jest banalnie prosty, w wyciętym otworze w płycie obudowy należy osadzić oścież­nicę, odginając wąsy metalowe, a następ­nie wsunąć kratkę tunelową.

Montaż wykończeń z kamienia naturalnego

Opisywany wkład jest podłączony do sieci, ma podłączenie przewodem spalinowo-powietrznym 100/150 mm. Zamontowaliśmy już skrzynkę techniczną oraz wyloty ciepłego powietrza. Obudowę wykonano z płyt wysokotemperaturowych. Pozostała kwestia, jaki styl będzie miał nasz kominek – wybraliśmy opcję prostej zabudowy, którą możemy dowolnie wykończyć granitem, marmurem lub innym kamieniem naturalnym.

Kominek gazowy Wanders Danta 1400 ABCDE  – kominek o pięciu szybach.

Po wykonaniu prac wykończeniowych i porządkowych możemy rozpocząć słod­kie leniuchowanie, regulując płomień w naszym kominku za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Zagłębiając się w funkcje, jakie oferuje nam producent, możemy ustawić dowol­nie czas rozpoczęcia oraz zakończenia pracy naszego kominka, np. automatyczne uruchomienie na godzinę przed naszym powrotem do domu. Kominek będzie na nas czekał już z pięknym ogniem. A jeśli wyjedziemy na urlop i zapomnimy wyłą­czyć kominek, to po 12 godzinach auto­matycznie ustawi się płomień minimalny, a po 24 godzinach wkład samoczynnie się wyłączy.

Kominek gazowy to ogień pod szczególną kontrolą, a obudowany płytami wysokotemperaturowymi gwarantuje bezpieczeństwo w naszym domu. Czyż nie jest to komfort, o jakim każdy z nas marzy?

 

Informacje o kominkach gazowych zaczerpnięte z serwisów internetowych:
http://www.wanders.pl/kominki-gazowe.html
https://www.tapis.pl/info/tematyka/kominki-gazowe

 

Materiał źródłowy – czasopismo KOMINEK
Foto – firma TAPIS.PL
Podobne wpisy:
  1. Palenisko wyspa
  2. Kominek, wyjątkowy prezent

Tematyka: Kominki gazowe | No Comments »

Komentarze

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu. Adres TrackBack

Napisz komentarz

Możesz używać następujące tagi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Serwis kominkowy KominkiBudowa.PL