KominkiBudowa.PL - Zobacz jak zbudować kominek

Piecokominki

Dziś stosuje się wyraźny podział na urządzenia grzewcze, które ogrzewają krótko (dopóki pali się w nich ogień) i takie nazywa się kominkami (pod warunkiem, że mają szybę) oraz na urządzenia posiadające zdolność długiego akumulowania ciepła, określane mianem pieców akumulacyjnych.

Jednak w krajach zachodnich, gdzie nowe technologie budowy domów „zawitały” już wcześniej, to nie „piece wodne” cieszą się największą popular­nością. Powodem tego jest zwykle ich dość wysokie cena i koszt wykonywania rozbudowanych instalacji co. Poza tym nie każdy użytkownik ma na tyle miejsca, aby zamontować zasobnik o pojemności 1000 l. Nie zachęca do ich stosowania uzależnienie od obecności prądu i zwią­zane z tym utrudnienia.

Piec kaflowy Stoger Ceramic – model Hannover

Urządzeniem,    które    potrafi    spełnić życzenia    mieszkańców   współczesnych domów, może być nowoczesny piec kaflowy, np Hannover z oferty Stoger Ceramic, z racji posiadania przeszklo­nych drzwiczek, popularnie nazywany piecokominkiem. Tam, gdzie normalny komi­nek przegrzewałby pomieszczenia, piecokominek da miłe i dopasowane, a zarazem przyjemne   i   zdrowe,   ciepło.   Zapewni również tę pożądaną „kominkową” radość oglądania ognia, w dodatku z zawsze czystą szybą, bez odczuwania efektu prze­grzewania. Piecokominek,  który potrafi gromadzić wytwarzane w trakcie palenia ciepło, a potem przez dłuższy czas i we właściwej ilości je emitować – to najlepsze rozwiązanie w domach o niskim zapotrze­bowaniu na ciepło.

Ponadto taki piec jest w stanie funkcjo­nować bez pomocy prądu, a niedługo pewnie będzie mógł wyprodukować go sobie sam. Zapewni w ten sposób stałe funkcjonowanie pomp ciepła i rekuperatorów wymiany powietrza we współ­czesnych domach energooszczędnych i pasywnych. Zaś montowany bardzo często w piecokominkach, elektroniczny sterownik procesu spalania, uczyni pro­ces palenia już niemal całkowicie „bezobsługowym”.

Piec taki, jeżeli zostanie wybudowany przez odpowiednio przeszkolonego zduna, da mieszkańcom przyjemność obcowania z żywym ogniem we współ­czesnych niskoenergetycznych i pasyw­nych domach. Zdun musi dobrze zaprojektować i wybudować taki piec, który będzie potrafił emitować ciepło przez 8 – 12 godz. z niezwykle małą mocą ok. 1,5 kW (w małych domach pasywnych i energooszczędnych), a również z odpo­wiednio dużą mocą dla domów o pow. nawet 200 m2.

Zobaczmy to na przykładzie funkcjono­wania piecokominka w domu niskoenergetycznym o pow. 100 m2 i o zapotrzebowaniu na ciepło 2,8 kWprzy-16°C, a tylko ok. 1,8 kW przy temperaturze zewnętrznej około 0 °C

Przy załadunku i spaleniu wyliczonej ilości 6,5 kg drewna będzie on wręcz ide­alnie dopasowany do zapotrzebowania na ciepło tego domu, gdyż spalenie 6,5 kg drewna to ok. 22 kWh wytworzonej i zakumulowanej energii. Uwalniana przez 12 godzin ogrzeje dom z mocą 1,8 kW, a więc taką, jakiej potrzebuje on w ciągu godziny. Przy srogiej zaś zimie, gdy taki piec będzie stygł szybciej – przez 8 godz., jego moc grzewcza wyniesie wymagane 2,8 kW.

Aby piec osiągnął właściwą sprawność i długi czas grzew­czy, musi ważyć ok. 1 tony. Jeżeli ma on być zgrabny mały gabarytowo, należy wykonać go z mate­riałów o możliwie największej gęsto­ści, np. z Akubetu. Współczesne piecokominki łatwiej dostosować do ogrzewania różnego typu dzisiejszych domów dzięki użyciu najnowszych pieco­wych palenisk aku­mulacyjnych oraz bardzo wydajnych wymienników ciepła.

Aby piec osiągnął właściwą spraw­ność i długi czas grzewczy, musi ważyć ok. 1 tony. Jeżeli ma on być zgrabny, mały gabarytowo, należy wykonać go z materiałów o możliwie największej gęstości, np. z Akubetu. Koszt wykona­nia małego pieca wynosi – w zależność” od ilości zamontowanych kafli ozdob­nych – kilkanaście tysięcy złotych. Jeżeli zaś wybudujemy duży piec o wadze ok. 2 ton (który umożliwi załadunek nawet 20 kg drewna), wytworzone w jednym cyklu spalania ok. 70 kWh energii, przy 8-godzinnym okresie grzewczym, da moc grzewczą bliską 9 kW. To pozwoli na ogrzanie nawet 200 m2 domu przy zapo­trzebowaniu na ciepło wynoszącym 45 W/m2. Jeżeli zaś temperatura na zewnątrz domu będzie wahała się w okolicach 0 °C, ten sam piec, takim samym załadun­kiem drewna, ogrzeje dom przez ponad 12 godzin ze średnią mocą ok. 6 kW.

Współczesne piecokominki łatwiej dostosować do ogrzewania różnego typu dzisiejszych domów dzięki użyciu najnowszych piecowych palenisk akumula­cyjnych oraz bardzo wydajnych wymien­ników ciepła. Dlatego też tak wielkim powodzeniem cieszą się – obecne także na naszym rynku – najnowszej generacji polskie akumulacyjne materiały ogniotrwałe, nowe betony – kompozyty o pod­wyższonych parametrach grzewczych, dużej przewodności i akumulacyjności ciepła. Nowe materiały i nowe piece, łączące komfortowe ogrzewanie akumu­lacyjne z pięknem kominkowego ognia, to już nasze „dziś” i nasza „przyszłość”.

 

http://www.tapis.pl/info/piec-kaflowy-hannover.html

Zdjęcia pieców dzięki uprzejmości firmy TAPIS.PL

 

Podobne wpisy:
  1. Kominki w domach pasywnych
  2. Kuchnia Ilaria od Lincar
  3. Wymiennik ciepła dla pieców kominkowych

Tematyka: Kominki,Piece | No Comments »

Komentarze

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu. Adres TrackBack

Napisz komentarz

Możesz używać następujące tagi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Serwis kominkowy KominkiBudowa.PL